Alkoholilain mukaisen luvan yhtenä edellytyksenä on omavalvontasuunnitelma. Kaikilla alkoholilaissa tarkoitetuilla luvanhaltijoilla tulee olla laadittuna alkoholin omavalvontasuunnitelma 31.12.2018 mennessä. Myös jo voimassa olevien lupien haltijoiden on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Omavalvonnalla tarkoitetaan käytäntöjä, jonka avulla varmistetaan, että toimitaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, mitkä ovat riskit alkoholilaissa tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.

Vähittäismyynti- ja anniskeluluvan haltijoiden ei tarvitse toimittaa omavalvontasuunnitelmaansa lupaviranomaiselle, mutta se on pidettävä suunnitelmaa toteuttavien työntekijöiden ja valvontaviranomaisen saatavilla. Tukkumyyntiluvan ja valmistusluvan haltijoiden tulee lisäksi 31.12.2018 mennessä toimittaa omavalvontasuunnitelmansa Valviraan.

 

Lisätietoja: elintarviketurvallisuusasiantuntija Heidi Määttä, 050 395 7189, heidi.maatta@linnunmaa.fi